2woshort mp3 download

South African Music
South African Music
2woshort
  • Album:
  • sekseduze
  • Singer:
  • spulang
  • Release:
  • 2022

Share Now:

2woshort lyrics2woshort

Ewena, eish
Eh nanamanje
Sanbonani
Ngithi mamelani man
Ngithi bheka ngyagibela, eish
Ushugela etiyeni
Ngithi bheka ngyagibela man, eish
Ngithi ushugela etiyeni
Ewena

[Chorus]
Ngithi bheka ngyagibela
Uphunyuka bemphethe
Wena uyatetema
Ende uthi ushugela etiyeni
Kusha ama hebezi
Ngsazoghaghadela ngsazobabasela
Manje vuka ulal’ impilo emnandi
Ushugela etiyeni
Ngithi ushugela etiyeni
Manje vuka ulal’ impilo emnandi
Ushugela etiyeni, eish
Ngithi ushugela etiyeni
Manje vuka ulal’ i-, eish
Ngithi bheka ngyagibela
Uphunyuka bemphethe
Wena uyatetema
Ende uthi ushugela etiyeni
Kusha ama hebezi
Ngsazoghaghadela ngsazobabasela
Manje vuka ulal’ impilo emnandi
Ushugela etiyeni
Ngithi ushugela etiyeni
Manje vuka ulal’ impilo emnandi
Ushugela etiyeni, eish
Ngithi ushugela etiyeni
Manje vuka ulal’ i-, eish