ama million mp3 download

South African Music
South African Music
ama million mp3 download
  • Album:
  • Buya nini
  • Singer:
  • Tyler ICU
  • Release:
  • 2022

Share Now:

ama million lyricsama million mp3 download

Abekho ready, yazi
Yeah, ngazi bakhala mangijabula
Banyany’ abantwana ababe ngifuna
Umswenko uyaconsa blame imvula
Ne sauce iyaconsa nginqena ukusula
Yeah ng’swenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)
Ngiswenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)


Ey, uBrentwood Omega ushuni wengezo sibadla nge
Spiliyoni
From Hollywood Bergville eswele umswenko
Inkabi iyathathi intombi
Ukwetini kodini umashwabana umakoti nepitikoti
Sengiphatha imbewu yemali Family Tree
Nginoku funa ama million, okay
Ng’funa ama-billion inkabi iyafika iyayithathi
Intombi
Aw’ bheke kunokudliwa ama-billion
Mazingena eclubini kunokushintsha ubomi
Aw nkabi iyakhala uchomi
Ezami zinokugeza baphule impompi
Intwana iyakhala uyayibona itsotsi
Ba-fly baphapha bakhishwa inyoni
Ey sani sifike sa-rap ba-DABa
Kwasho iboom Bap ba-banger
Ushuni wenkabi
Shuni wengezo
Shuni Brentwood Omega
Ezami ziyaswenka (ziyaswenka)
Liph’ibhodlela siyabuthela

Khwama zami zine -freedom sekukhuluma njalo

Yeah, ngazi bakhala mangijabula
Banyany’ abantwana ababe ngifuna
Umswenko uyaconsa blame imvula
Ne sauce iyaconsa nginqena ukusula
Yeah ng’swenka ngathi ng’phatha ama-million
Swenka
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)
Ngiswenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni

Swenka

Eish, ngicela u phole, Joe Man
Can’t you see we’re flying women from across the border
Out the country spending dollar marr sphanda local
I just got here but these women say “asambe siyolala”, awemama
U fun’ ukwenzani?
Ng’ funa ukum-fecha (u fun’ ukwenzani?)
Kumele ezo tester, eintlek ngathi ufuna ukungi trapper
(Ufuna ukungi stresser)
Ha ke o tshepe wena
Ke thloka evidence, hotla di-dividends, gotsha bo “awe awe ma”
When we pull up in the spot with a bunch of Uber drivers

For those who taking shots, I bought a bulletproof flying spur
This how I emerge, the swagger flawless ’cause I got it from my timer

Baningi abakhala mangijabula
Yazi ng’yababuka
Umswenko uyaconsa blame imvula
Ne sauce iyaconsa nginqena ukusula
Ng’swenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
They know (swenka)
Ngiswenka ngathi ng’phatha ama-million

Swenka
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)

Ay hlehla mfana
Ezidl’ugodo ibhulukwe le-instalment 87
Eziginqa isondo umsthele umahlalela
Ziyacothoza
Shaya kancane awubuke bessihalela
Biza i-pick it up, aw siyangcolisa bosala beshanela
Ezami mazifika kumanzi phansi
Ilambu malicima ke ungayinaki
Iqhude malikhala ke ungayixaki
Ungayixwayi ungayi nyatse
Ishende lafika ke ungalijahi
Ikhekhe liyasikwa ke ungaligabhi
Itende liyabekwa ke ungayigadi my dali