bayasaba mp3 download

South African Music
South African Music
bayasaba mp3 download
  • Album:
  • koa 2 part 1
  • Singer:
  • kabza de small
  • Release:
  • 2022

Share Now:

bayasaba mp3 lyricsbayasaba mp3 lyrics

Yabona sebakhathazeka, yho
Babone sebetatazela
Besekfike amabhoza manje, bhoza bhoza bhoza
Ibhadi azishiyele yho
Eh naba bayahathazeka
Babone sebetatazela, yho
Angithi sekfike amabhoza, bhoza bhoza
Ayidli ishiyelwe, yho

Ngoba bona baya banda, baya tonya tonya tonya
Ya bona baya banda maan, kya tonya tonya tonya
Engathi kungena umoya, vala yho yho yho
Yabona baya banda, baya tonya tonya tonya tonya tonya
Ay shiyele yho
Yabona baya banda, baya tonya tonya tonya
Yabona sebakhathazeka
Yabona sebakhathazeka
Uyababona sebakhathazele, yeah

Sgija sabafana sibashiye begodola
‘Silwi nabantwana thina silwa nemimoya
Izithi high high jampas ngabo 4
Ubuye usuphelile macala thela more
UKabza ama deck set esenza kaso
Bayeke abakakholwa
Kani nguye lona, macala uye lo
Yazi ku busy, 300D seljik’ eSandton, tholele something
As’hambe siye ngojeni, kukhale uthilili
Ngyacela two minutes, ujik’ esekorile, elate ngabo six
Eh na next week singaphinda same thing, thing thing thing
Kudlal’ itin tin, tin tin
Ama champagne amaningi

Mina ngiyi type yoku sokoli
Angis’ itype yoku kolotisa
Angifun’ itype emhloph’ njengo bisi
Angifun’ itype emhloph’ njengo bisi
Mina ngiyi type yoku sokoli
Angis’ itype yoku kolotisa
Angifun’ itype emhloph’ njengo bisi
Angifun’ itype emhloph’ njengo bisi

Bona baya khatha khathazeka
Bathi kufike bani yazi imina ngempela
Letha le clutch, fak idom in the air
Dolomiyo choose felico
Bona baya khatha khathazeka
Bathi kufike bani yazi imina ngempela
Letha le clutch, fak idom in the air
Dolomiyo choose felico

Sebedelaz ngakith
Sebeya banda ngapha ziyasha
Ngathi kumakhaza, igcwele ijazi
Ezami ziya swipa, qala phansi
Kuyofik’ isummer, saba khathaza
Phumile ngapha, baya sala
Hakuna matata, kune zaka
Bazothi ngani, bane nhlanhla
Sthukuthelani, bezwa ngathi
Sebeya banda ngapha ziyasha
Ngathi kumakhaza, igcwele ijazi
Ezami ziya swipa, qala phansi
Kuyofik’ isummer, saba khathaza
Phumile ngapha, baya sala
Hakuna matata, kune zaka, bazothi ngani

Hayi okay
Ngithi ngimenzel’ inyakanyaka
Iphumile inumber number
Basa zicili batshele ngizoba khawatha
Ngipheth’ irecipe yakusasa
Ngipheth’ ifinisher, njalo masfik’ imaza
Ziyawa, sibenza matasatasa
Gcwala, bezwa amakhaza sdwadlo
Ya, imedi zabo zibuya kusasa
Ya, amapokot’ ayekile ukuthi ting ting
Manje usuythol’ i4D
Sekuy’ afforda loko kwe sthingthing
Indaba yestraadi uzoyithini
Njalo mesfik’ uzowezwa ama tin ama tin
Athusa nobekathi ujimile
Njalo siya pressa syaphusha, uthini skeem
Iteam iyndlela zingakithi

Ngoba bona baya banda, baya tonya tonya tonya
Ya bona baya banda maan, kya tonya tonya tonya
Engathi kungena umoya, vala yho yho yho
Yabona baya banda, baya tonya tonya tonya tonya tonya

Sgija sabafana sibashiye begodola
‘Silwi nabantwana thina silwa nemimoya
Izithi high high jampas ngabo 4
Ubuye usuphelile macala thela more
UKabza ama deck set senza kaso
Bayeke abakakholwa
Kani nguye lona, macala uye lo
Yazi ku busy, 300D seljik’ eSandton, tholele something
As’hambe siye ngojeni, kukhale uthilili
Ngyacela two minutes
Ujik’ esekorile, elate ngabo six
Eh na next week singaphinda same thing, thing thing thing
Kudlal’ itin tin, tin tin
Ama champagne amaningi