bhebha mp3 download

South African Music
South African Music
bhebha
  • Album:
  • Bhebha
  • Singer:
  • Xduppy
  • Release:
  • 2023

Share Now:

bhebha Lyricsbhebha

Pah, ayoyoh
Bhebha loko u nga bhebhi
Ni ta hisa nomu

Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Meh ni lava Duppy
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Bhebha loko u nga bhebhi
Ni ta hisa nomu
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Meh ni lava Mellow u ni bela xilo
Bhebha bhebha

Pah, ayoyoh
Bhebha loko u nga bhebhi
Ni ta hisa nomu
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Meh ni lava Duppy
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Bhebha loko u nga bhebhi
Ni ta hisa nomu
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Meh ni lava Mellow u ni bela xilo
Bhebha bhebha
Pah, ayoyoh
Bhebha loko u nga bhebhi
Ni ta hisa nomu

‘Ma va lava Nkwari nta va nika Bacardi
Ngithi nal’ inkwari
Ta hi nikel’ mali
Nale bhebha bhebha ‘ta xiyendla yendla

U ni bela xilo, u ni endla ni cino
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Meh ni lava QuayR, meh ni lava Duppy
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Pah, ayoyoh

Bhebha loko u nga bhebhi
Ni ta hisa nomu
Pah, ayoyoh
Bhebha
Bhebha

‘Ma va lava Nkwari nta va nika Bacardi
Ngithi nal’ inkwari
Ta hi nikel’ mali
Nale bhebha bhebha ‘ta xiyendla yendla
‘Ma va lava Nkwari nta va nika Bacardi
Ngithi nal’ inkwari
Ta hi nikel’ mali
Nale bhebha bhebha ‘ta xiyendla yendla

Pah, ayoyoh
Bhebha loko u nga bhebhi
Ni ta hisa nomu
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Meh ni lava Duppy
Bhebha bhebha, bhebha bhebha

Pah, ayoyoh
Bhebha loko u nga bhebhi
Ni ta hisa nomu
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Bhebha
Meh ni lava Mellow u ni bela xilo
Bhebha bhebha
Pah, ayoyoh
Bhebha
U ni bela xilo, u ni endla ni cino
Bhebha bhebha, bhebha bhebha
Meh ni lava QuayR, meh ni lava Duppy
Bhebha bhebha, bhebha bhebha

‘Ma va lava Nkwari nta va nika Bacardi
Ngithi nal’ inkwari
Ta hi nikel’ mali
Nale bhebha bhebha ‘ta xiyendla yendla
‘Ma va lava Nkwari nta va nika Bacardi
Ngithi nal’ inkwari
Ta hi nikel’ mali
Nale bhebha bhebha ‘ta xiyendla yendla
Ayoyoh (bhebha bhebha)
Ayoyoh