ebusuku mp3 download

South African Music
South African Music
ebusuku mp3 download
  • Album:
  • Zwangale
  • Singer:
  • Nkosazana Daughter
  • Release:
  • 2023

Share Now:

Ebusuku Lyricsebusuku mp3 download

Naba bemile
Ngasenhla
Syakhuleka kuye
Syakhulek’emakhosini
Syakhuleka
Syakhulek’emakhosini
Sishintsha nezomoya

Nina bama
Bamavula kuvaliwe
Nin’uphek’ osompiso
Syakhuleka kini
Syakhuleka
Syakhulek’emakhosini yeyeni
Thina syakhuleka yeyeni
Thina syakhuleka yeyeni

Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba

Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba
Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba
Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba
Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba

Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba

Naba bemile
Ngasenhla
Syakhuleka kuye
Syakhulek’emakhosini
Syakhuleka
Syakhulek’emakhosini
Sishintsha nezomoya

Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba

Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba
Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba
Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba
Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba

Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba (Ngilekeleleni)
Ebusuku (Ngilekeleleni)
Ngisempini (Mina ngiyesaba)
Abangane ngiyabesaba

Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba
Ngilekeleleni, ngilekeleleni, mina ngiyesaba