gijima mp3 download

South African Music
South African Music
gijima mp3 download
  • Album:
  • umqhele
  • Singer:
  • sjava
  • Release:
  • 2022

Share Now:

gijima mp3 lyricsgijima mp3 lyrics

Work up in the morning and I ask myself
Slice for the living should I blast myself
They don’t give a dame about our future
Pull a trigger kill a mfundisi he a hero

Gijima gijima gijima gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina
Ngithi ubaba usemdala

Wothi nje gijima gijima gijima gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina
Ngithi ubaba usemdala

Baba ngathi kunenkinga la awubheke la kuyonakala la
Izwe liyobuya nini lashonilanga mama (Ma ibuye iAfrica)
Baba ma ukhuluma ngeksasa lami
Awuyibali inhlelo zeksasa lami
Ngabe ngoba uyazi kulelo kusasa uzobe ungekho
Uzobe ungekho

Baba ma uthi umfundo yam yiwona ukhiye wempumelelweni yami
Kungani imfundo iding’ imali
Kungani ukhiye utholwe ontanga bami
Ngithi kumhanzi imqamelo erezz
Ngane zomama zakhal’ uwee
Baba ngicel’ iyintambo ngiyazi ngisesemncane

Wothi nje gijima gijima gijima gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina
Ngithi ubaba usemdala

Wothi nje gijima gijima gijima gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina
Ngithi ubaba usemdala

Baba sasingekho thina nilwa nodwa
Thianiskweli thina (anislweli)
Silw’ izmpi zenu thina (zimpi zango 94)
Nenti eniyibangayo ibulala thina sfel’ izono zenu thina
Ngithi ubabomkhulu kubukhona (Skipitiko)
Kubukhona manje akasekho
Ngabe ngiyakuceba mina
Baba ngabe ngiyakuceba
Ngithi uvuli iminyango yejele
Uzovala iminyango yemfundo
Libambe lingashoni
Indlala ibanga ulaka

Wothi nje gijima gijima gijima gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina
Ngithi ubaba usemdala

Wothi nje gijima gijima gijima gijima
Ngiyogijima ngifike
Baba thuma mina
Ngithi ubaba usemdala