hamba juba mp3 download

South African Music
South African Music
hamba juba
  • Album:
  • Hamba Juba
  • Singer:
  • Murumba Pitch
  • Release:
  • 2023

Share Now:

hamba juba Lyricshamba juba

Kimi nawe sekuphelile, Mmh
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili
Sekuphelile mtakamama, Mtakamama
Sekuphelile mtakamama, Mtakamama

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili

Ng’cel’ ung’xolele
Ekhaya lami ngiyawayenza amaphutha
Angeke ngikwazi uk’phila ungekho
Beng’cela s’hlale phantsi
Sithi uk’khuluma ngaloludaba
Uyazi ngiyak’dinga mama

Bewuthi sofa silahlane
Manje sekwenzenjani
Ngizibuza nami
I promise I’ll do everything you want me to
Ntombi uma ungabuya kimi
Ng’ngashintsha manje

Sobabili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Ayi omunye
(Ng’funa wena wedwa) Wena wedwa

Sobabili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Ayi omunye
(Ng’funa wena wedwa) Wena wedwa

‘babili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Omunye
(Ng’funa wena wedwa) Omunye, Omunye

Sobabili
(S’phelele si so) Oh yeah si so
(Ang’funi omunye)
(Ng’funa wena wedwa)

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Mmh)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Angeke ng’phinde, Ng’cel’ ung’buyise)

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Bekuyiphutha, Ngenze iphutha babe)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili

Kimi nawe sekuphelile, Mmh
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili
Sekuphelile mtakamama, Mtakamama
Sekuphelile mtakamama, Mtakamama

Sekuphelile mtakamama, Mtakamama
Sekuphelile mtakamama, Mtakamama

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Mmh)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Angeke ng’phinde, Ng’cel’ ung’buyise)

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Bekuyiputha, Ngiyenze iphutha babe)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili