Healer ntliziyo yam mp3 download

South African Music
South African Music

Healer ntliziyo yam mp3 download
  • Album:
  • Agape
  • Singer:
  • Gaba Cannal
  • Release:
  • 2022

Share Now:

healer ntliziyo yam Lyrics
Healer ntliziyo yam mp3 download

Ngaphandle kwakho
Ngaphandle kwakho
Ngaphandle kwakho
Ngaphandle kwakho
Angikamboni, ofana nawe
Angikamtholi, onjenga nawe
Kuze ku- ukuba uhealer
Kuze ku- ukuba uphile
hook
Ngaphandle kwakho
(Ngaphandle kwakho)
Ngaphandle kwakho
(Ngaphandle kwakho)
verse
Angikamboni (angikamboni)
Ofana nawe (ofana nawe)
Angikamtholi (angikamtholi)
Onjena nawe (onjena nawe)
hook
Kuze ku- ukuba ndiheale
Kuze ku- ukuba ndiphile
Ngaphandle kwakho
(Ngaphandle kwakho)
Ngaphandle kwakho
(Ngaphandle kwakho)
hook
Kuze ku- ukuba ndiheale
Kuze ku-ukuba ndiphile
Ngaphandle kwakho
(Ngaphandle kwakho)
Ngaphandle kwakho
(Ngaphandle kwakho)
pre-chorus
Ezinzulwini zobusuku
Ngiphupha ngawe kobusuku
Inhliziy’ ilimele, sthandwa sami
Cel’ ungixolele
Ezinzulwini zobusuku
Ngiphupha ngawe kobusuku
Inhliziy’ ilimele
Sthandwa sami cel’ ungixolele
bridge
Xola, xola nhliziyo
Xola, xola nhliziyo
Xola, xola nhliziyo
Xola, xola
chorus
(Healer, healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer, healer) nhliziyo yami
hook
Kuze ku- ukuba ndiheale
Kuze ku- ukuba ndiphile
Kuze ku- ukuba ndiheale
Kuze ku- ukuba ndiphile
bridge
Ngaphandle kwakho
Ngaphandle kwakho
Ngaphandle kwakho
Ngaphandle kwakho
chorus
(Healer, healer nhliziyo yami)
(Healer, healer nhliziyo yami)
(Healer, healer nhliziyo yami)
(Healer, healer nhliziyo yami)
(Healer, healer nhliziyo yami)
(Healer, healer nhliziyo yami)
(Healer, healer nhliziyo yami)
(Healer, healer nhliziyo yami)
pre-chorus
Ezinzulwini zobusuku
Ngiphupha ngawe kobusuku
Inhliziy’ ilimele
Sthandwa sami cel’ ungixolele
bridge
Xola, xola nhliziyo
Xola, xola nhliziyo
Xola, xola nhliziyo
Xola, xola
hook
Kuze ku- ukuba ndiheale
Kuze ku- ukuba ndiphile
Kuze ku- ukuba ndiheale
Kuze ku- ukuba ndiphile
chorus
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer, (healer healer nhliziyo yami)
Healer