ikhwela mp3 download

South African Music
South African Music
ikhwela mp3 download
  • Album:
  • Iklewa
  • Singer:
  • Zandie khumalo
  • Release:
  • 2022

Share Now:

ikhwela mp3 lyricsikhwela mp3 lyrics

Ngiyazi ekhaya banomona
Umawuzong’funa bathi angikho ngikhona ngikhona
Umawuzong’funa bathi angikho ngikhona

Dali wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Sthandwa wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)

Sengihamb’ibang elide my love
Mina ngizondwa ngabant’abaningi ngakini
Namabhungu angakini angithwes’ inganono (We dali)
Ngithi ngizothola amanzi wolintshini
Wo amanzi wolintshini
Ngizofuna amanzi wolintshini
Bangithwes’ inganono love
Bathi mangingak’yeki ngizoyisola love
Usisi wakho omunye unokungifounela love
Athi ang’qale kuwe mangizok’bona sthandwa
Uyangisabawela love

Ngiyazi ekhaya banomona (We dali)
Umawuzong’funa bathi angikho ngikhona ngikhona
Umawuzong’funa bathi angikho ngikhona

Dali wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Sthandwa wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)

Unganak ukuthi ekhaya bathini
Wena wazishelelela mina
Mina ngaziqomela wena
Ayiphol’inhliziyo ngob’anginal olunye

Nake nethuku selimile
Futh uthando linqobile
Sango liyobe livuliwe
Nezinja sengizibophile
Wothi malishon udlule ngakithi

Ngiyazi ekhaya banomona
Umawuzong’funa bathi angikho ngikhona ngikhona
Umawuzong’funa bathi angikho ngikhona

Dali wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)
Sthandwa wongishayel ikhwela (Ikhwela ikhwela)