indaba zabantu mp3 download

South African Music
South African Music
indaba zabantu mp3 download
  • Album:
  • Agape
  • Singer:
  • Gaba Channel
  • Release:
  • 2022

Share Now:

indaba zabantu Lyricsindaba zabantu mp3 download

Mhlambe ng’yakhula
Ngoba indaba ney’nkulumo ziyangihlula
Ngithanda uk’bhek’ ezami ngithule ebethuna
Ngicela uk’yekwa ungishayise ngomoya
Ngiyangcula ngiyangcula

Mhlambe ng’yakhula
Ngoba indaba ney’nkulumo ziyangihlula
Ngithanda uk’bhek’ ezami ngithule ebethuna
Ngicela uk’yekwa ungishayise ngomoya
Ngiyangcula ngiyangcula

Thetha thetha thetha ngilalele
Thetha thetha thetha ngilalele
Thetha thetha thetha ngilalele
Thetha thetha thetha ngilalele
Thetha thetha thetha ngilalele

Thetha thetha thetha
Ngilalele (mhlampe ngiyakhula)
Thetha thetha thetha silalele
Thetha thetha thetha silalele

Mhlambe ng’yakhula
Ngoba indaba ney’nkulumo ziyangihlula
Ngithanda uk’bhek’ ezami ngithule ebethuna
Ngicela uk’yekwa ungishayise ngomoya
Ngiyangcula ngiyangcula

Thetha thetha thetha ngilalele
Thetha thetha thetha ngilalele
Thetha thetha thetha ngilalele
Thetha thetha thetha ngilalele

Mhlambe ng’yakhula
Ngoba indaba ney’nkulumo ziyangihlula
Ngithanda uk’bhek’ ezami ngithule ebethuna
Ngicela uk’yekwa ungishayise ngomoya
Ngiyangcula ngiyangcula

Mhlambe ng’yakhula
Ngoba indaba ney’nkulumo ziyangihlula
Ngithanda uk’bhek’ ezami ngithule ebethuna
Ngicela uk’yekwa ungishayise ngomoya
Ngiyangcula ngiyangcula

Mhlambe ng’yakhula
Ngoba indaba ney’nkulumo ziyangihlula
Ngithanda uk’bhek’ ezami ngithule ebethuna
Ngicela uk’yekwa ungishayise ngomoya
Ngiyangcula ngiyangcula

Mhlambe ng’yakhula
Ngoba indaba ney’nkulumo ziyangihlula
Ngithanda uk’bhek’ ezami ngithule ebethuna
Ngicela uk’yekwa ungishayise ngomoya
Ngiyangcula ngiyangcula