Inkantini mp3 download

South African Music
South African Music
Inkantini mp3 download
  • Album:
  • Inkantini
  • Singer:
  • marshelmon
  • Release:
  • 2022

Share Now:

Inkantini LyricsInkantini mp3 download

Ngen epartini
Senga bisha mine ngazthinta
Akekho ozongthinta ngenz inkinga
Senga bisha mine ngazthinta
Akekho ozongthinta ngenz inkinga
Bafuna mine lo
Bathi ngbambe ilotto
Why ulwela istocko lo?
Uthi uhamba nami lo
Bafuna mine lo
Bathi ngbambe ilotto
Why ulwela istocko lo?
Uthi uhamba nami lo


Unga completi yimi angeke ngifike
RIP RIP RIP ngzok’ khomba amalangabi
Unga completi yimi angeke ngifike
RIP RIP RIP ngzok’ khomba amalangabi

[Bridge: Sir Trill]
Senga bisha mine ngazthinta
Akekho ozongthinta ngenz inkinga
Senga bisha mine ngazthinta
Akekho ozongthinta ngenz inkinga
Bafuna mine lo
Bathi ngbambe ilotto
Why ulwela istocko lo?
Uthi uhamba nami lo

Bafuna mine lo
Bathi ngbambe ilotto
Why ulwela istocko lo?
Uthi uhamba nami lo

[Chorus: Sir Trill]
Bathi ngen’ eclubini
Phethe inkantini
Ngphethe ezakithi
Khipha igin
Iskhathi simkile
Lana iSoweto iphethe iMambisa
Bathi kdala ngiktshela uTrill umshini
Phethe ezakithi


Senza noma yini
Iskill umncinci
Vele ngyazbona ngnikeze ispili
Bangbiza uMarco P
Phethe uEmjay noBailey
Esfaya yase jaivini
Yini? Yini? Anibelievi
Thath’ ucheri wakho ngimyise eMugg & Bean
Bean bean yini? Yini?
Lana ksekasi uzolimala
Ninga competi
Ngimi yedwa ofiti
Bathi uTrill umshini, shini


Bheka la ninga compete
Yimi yedwa ofit
Bathi uTrill umshini
Uvutha amalangabi, eish
Bathi unga competi
Yimi angeke ngfike
Rip Rip ngzok’ khomba amalangabi
Unga competi
Yimi angeke ngfike
Rip Rip ngzok’ khomba amalangabi