kelly khumalo bazokhuluma mp3 download

South African Music
South African Music
kelly khumalo bazokhuluma mp3 download
  • Album:
  • From A God To king
  • Singer:
  • kelly khumalo
  • Release:
  • 2023

Share Now:

kelly khumalo bazokhuluma lyrics
kelly khumalo bazokhuluma

Ngeke ngiyeke ukuphila impilo yami
Ngoba ngisab’ ukuthi abantu bazokhuluma
Ngeke ngiyeke ukukhuluma inqondo yami
Ngoba ngisab’ ukuthi abantu bazokhuluma

Makhelwane ungayi ngeni
Bakhuluma ngawe ngoba bayazi ubiziwe
Weh mgani ungayi ngeni
Ngoba bakhuluma nawe ngoba bayazi ubiziwe
(Haibo)
(Noma ungathula)
(Kodwa abantu bazokhuluma)

Uthando lwangempela kunzima ukulibona
Intliziyo enginayo bayibiza ngomona
Ubukhazi khazi bam ngiyanizwa ningincoma
Kepha angazi nam maybe abanye bafisa ukulibona
Baningi abami nam bangifisela ukufa
Baningi abaphika nami befuna ukufunywa
Mangiqala ngisiza abanye bathi ngithanda ukubukwa
Soqcine siphelela abantu masitshala abafuna ukuvunwa
Mangsakwazi ukujabulis’ intliziyo
Angsakwazi ukwenza izinto eziyenza umphakathi uphile
Ang’sakwazi nje ukuhlonipha impilo
Okomhlaba thina angeke sikujike thina sphile…

Bazokhuluma
Bazokhuluma
Eh bazokhuluma
Ngoba abantu bazokhuluma

Umuntu ngeke umenzele lutho
Oksalayo uzokhuluma kabuhlungu
Maye sehlangene noguluva bakhe
Bangawu limaza bawucede umphefumulo abantu
Ngenxa yama ganyana abawasho kuwe
Kuwe

Umuntu ngeke umenzele lutho
Oksalayo uzokhuluma kabuhlungu
Maye sehlangene noguluva bakhe
Bangawu limaza bawucede umphefumulo abantu
Ngenxa yama ganyana abawasho kuwe
Kuwe

Awu bazokhuluma, Bazokhuluma (Bazokhuluma bazokhuluma)
Khuluma khulumakhuluma weh
(Hai abantu bazokhuluma)

Bazokhuluma (Bazokhuluma)
Bazokhuluma (Bazokhuluma)
Bazokhuluma (Bazokhuluma weh)
Hai abantu bazokhuluma

Noma abantu banga vala umyango o wodwa
Mdali uzovula omunye
Ongavalekiyo
Abantu bomhlaba ababeyincele
Kodwa ongabonayo uyasiwelisa ngobuncwele

Noma ungathula wena
(Kodwa abantu bazokhuluma) Kodwa abantu bazokhuluma
(Haibo) Haibo
(Noma ungakhuluma) Noma ungakhuluma weh
(Kodwa abantu bazokhuluma) Awu bona bazokhuluma
(Bazokhuluma bazokhuluma) Bazo khuluma, Bona bazo khuluma
Hai abantu bazokhuluma
Bazokhuluma (Bazokhuluma)
Bazokhuluma (Bazokhuluma)
Ao bazokhuluma yeeh
Hai abantu bazokhuluma