khusela mp3 download

South African Music
South African Music
khusela mp3 download
  • Album:
  • Koa
  • Singer:
  • Kabza de small
  • Release:
  • 2022

Share Now:

khusela Lyricskhusela mp3 download

Bawo khusela abantwana bakho
Bawo khusela abantwana bakho

Bawo khusela (khusel’ ingane zakho) abantwana bakho
(Sizibika kuwe Mdali) Bawo khusela abantwana bakho
(Sikelel’ imini zami) Bawo khusela abantwana bakho
(Ngoba yini andinayo) Bawo khusela (bendingangena kuyo)
(Yiba nenceba) abantwana bakho
(Theba kimi andinalo) Bawo khusela (bendi ngabamba lona)
(Nqaba yimbi andinayo) abantwana bakho (wuwe ithemba lami)

Hlamba nansi inhliziyo
Ndizibika kuwe
Ndizibika kuwe
Kuwe Mdali
Sikelel’ imini zami
Sikelel’ imini zami
Nqaba kimi andinayo
Bendingangena kuyo, yibanenceba
Yiba nenceba kuthi, sikelel’ imini zami
Theba kimi andinalo, bendi ngabamba lona

Hlamba nansi inhliziyo, uyenze ngcwele yona
Nqaba kimi andinayo
Bendingangena kuyo
Ndizibika kuwe Mdali
Sikelel’ imini zami
Yiba nenceba
Abantwana, abantwana bakho
Themba kimi andinalo

Hlamba nansi inhliziyo
(Hlamba nansi inhiziyo) Bawo khusela (ilungise)
(Icokise uyenze msulwa) abantwana bakho (uyenze msulwa yona)

Abantwana abantwana bakho bakhalela wena
Yiba nenceba kuthi yiba nenceba
Singabantwana bakho yiba nenceba