king monada lemenemene mp3 download

South African Music
South African Music
king monada lemenemene mp3 download
  • Album:
  • Lemenemene
  • Singer:
  • King Monanada
  • Release:
  • 2023

Share Now:

king monada lemenemene Lyricsking monada lemenemene mp3 download

Makwela Makwela Monada oh-oh

Khane why o kha mpotše na
Gore bo lena le kha jola weh
Ke be nke do ba nkha dumetše zwe
Ke be nkhe do ba ke emile nyana

Ka gore gape nthwe o e diang ke bomo
Ene e tlo thunya
Nkabe a mpotše ka pela
Ke be nke do ba nkha dumetše zwe
Ke be ke do ba ke emile wa raloka

Le bo mmawe ba no fomola
Ngwana wabo a khe njolela
(Ke be ke ba rata ka pelo yaka)
Le bo mmawe ba no fomola
(Yoh basadi ba)
Ngwana wabo a khe njolela

Le bo mmawe ba no fomola
(Ke be ke ba rata ka pelo yaka)
Ngwana wabo a khe njolela
(Yoh basadi ba)
Le bo mmawe ba no fomola
Ngwana wabo a khe njolela

Mmmh bo mmao, bo mmao
(Lemenemene ka maatla)
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla

Mmh bo mmao, bo mmao bona
(Lemenemene ka maatla)
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla

Mmh bo mmao, bo mmao bona
(Lemenemene ka maatla)
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla

Ke be nkhe dzi butšisa
Gore why go khe na monna ka mo motsene
Gore why go khe na monna ka mo motsene
Mara bo mmao ba mfetole
Mara le nna a ke utlwi

Ka gore bo makhi ba mpoditše
Nna ka se omise hlogo
Bo makhi ba mpoditše
Nna ka se omise hlogo
Bo makhi ba mpoditše
Nna ka se omise hlogo
Bo makhi ba mpoditše
Nna ka se omise hlogo

Nna ke be nkhere ke dzi khumanede
Ka no bona ba dzi khumanede
Nna ke be nkhere ke dzi khumanede
Ka no bona ba dzi khumanede
Ba khe mbona bare mini
Ndari reke wena
Ndari reke wena
Ba khe mbona bare mini
Ndari reke wena

Nkabe o mpotše, o mptše hle
Hana bjale nkebe nkhe tla khole
Ka bophelo bjaka
Ka gore wena o tshegisa ka batho

Ka gore gape nthwe o e diang ke bomo
Ene e tlo thunya
Nkabe a mpotše ka pela
Ke be nke do ba nkha dumetše zwe
Ke be ke do ba ke emile wa raloka

Mmh bo mmao, bo mmao bona
(Lemenemene ka maatla)
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla

Mmh bo mmao, bo mmao bona
(Lemenemene ka maatla)
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla

Mmh bo mmao, bo mmao bona
(Lemenemene ka maatla)
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla
Bo mmao ke lemenemene ka maatla