kwelinye mp3 download

South African Music
South African Music
kwelinye mp3 download
  • Album:
  • Midnight in sunnyside 2
  • Singer:
  • tmam Xpress, Mellow & Sleazy
  • Release:
  • 2023

Share Now:

kwelinye Lyricskwelinye mp3 download


Early early early early
Early early early early
Early early early early
Early early early early
Early early early early
Early early early early early early
Early early
Early

Basheshe bahleka kanti inkosi ingizwile
Bakeke babheka ngidlul’ ezinhlungwini
Izinto zimane z’shintshe umuso ibekel’ enkosini
Ngalahl’ ithemba sel’ sele emadlozini

Early early
Early early
Early early
Early early
K’sase early early
Early early
As long as ungaka ndluleli kwelinye early

Bashеshe bahleka kanti inkosi ingizwile
Bakеke babheka ngidlul’ ezintlungwini
Izinto zimane z’shintshe umuso ibekel’ enkosini
Ngalahl’ ithemba sel’ sele emadlozini

Early early
Early early
Early early
Early early
K’sase early early
Early early
As long as ungaka ndluleli kwelinye early

Early early
Early early
Early early
Early early
K’sase early early
Early early
As long as ungaka ndluleli kwelinye early

Early early
Early early
Early early

Early
Basheshe bahleka kanti inkosi ingizwile
Bakeke babheka ngidlul’ ezintlungwini
Izinto zimane z’shintshe umuso ibekel’ enkosini
Ngalahl’ ithemba sel’ sele emadlozini

Early early
Early early
Early early
K’sase early early
Early early
As long as ungaka ndluleli kwelinye early

Basheshe bahleka kanti inkosi ingizwile
Bakeke babheka ngidlul’ ezintlungwini
Izinto zimane z’shintshe umuso ibekel’ enkosini
Ngalahl’ ithemba sel’ sele emadlozini

Early early
Early early
Early early
Early early
K’sase early early
Early early
As long as ungaka ndluleli kwelinye early

Early early
Early early
Early early

Early early
Early early
Early early
Early early

Early early
Early early
Early early

Early early
Early early
Early early
Early early