liyangishonela mp3 download

South African Music
South African Music
liyangishonela
  • Album:
  • Nobhule
  • Singer:
  • kabza de small
  • Release:
  • 2022

Share Now:

liyangishonela lyricsliyangishonela

Buya, ngoba liyashona
Buya kulezo ntaba
Buyel’ ekhaya
Uyakhumbula, thina besi dlala
Ugcabhayiyane uma inimvula
Nasekhaya basakulindile
Umama usacula lengom’ emnandi
Ubaba usa zulazula kuze kushone ilanga
Nalaph’ owas’ shiya khona thina sisamile

Oh, oh oh
Oh, oh oh
Oh

Buya, buya liyashona
Buya kulezo ntaba
Buyela ekhaya
Uyakhumbula, thina besi dlala
Ugcabhayiyane uma inimvula
Nasekhaya basakulindile
Umama usacula lengom’ emnandi
Ubaba usa zulazula kuze kushone ilanga
Nalaph’ owas’ shiya khona thina sisamile

Hayiya ha
Hayiya ha
Hayiya ha (Ngivikeleleni)
Hayiya ha (Ngivikeleleni)
Hayiya ha
Hayiya ha
Nanamhla nkosi (Hayiya ha)
Thina siyamangala (Hayiya ha)
Eh uhambile nathi (Hayiya ha)
Namhla siyamangala (Hayiya ha)
Besizulazula (Hayiya ha)
Simile ngomthandazo (Hayiya ha)
Besibuka izinkanyezi (Hayiya ha)
Zona ziyazi okufiswa izinhliziyo (Hayiya ha)
Noma amandla okwenz’ engekho (Hayiya ha)
Amandla okwenza engekho (Hayiya ha)
Kodwa besimile, similе ngomthandazo (Hayiya ha, hayiya ha)
Kulezo ntaba, buya buyela ekhaya (Hayiya ha hayiya ha)
Kulеzo ntaba, buya buyela ekhaya (Hayiya ha hayiya ha)

Ndiza, ndiza, ndiza, ndiza
Ndiza, ndiza, ndiza
Ungithat’ ungibeke

Hayiya ha
Hayiya ha
Hayiya ha
Hayiya ha
Hayiya ha
Hayiya ha
Ungithat’ ungibeke (Hayiya ha)
Ndiza, ndiza, ndiza ndiza (Hayiya ha)
Ndiza, ndiza (Hayiya ha hayiya ha)
Besibuka izinkanyezi (Hayiya ha)
Zona ziyazi okufiswa izinhliziyo (Hayiya ha)
Amandla besengekho (Hayiya ha)
Saba umthandazo (Hayiya ha)
Ingakho ndiza, ndiza, ndiza, ndiza (Hayiya ha hayiya ha)

Ngoba liya liya liyangishonela
Ngoba liya liya liyangishonela
Liyangishonela mine