sondela mp3 download

South African Music
South African Music
sondela mp3 download
  • Album:
  • nostalgia
  • Singer:
  • tresor
  • Release:
  • 2019

Share Now:

sondela lyricssondela lyrics

Ndisakufunda
Amazwi akho ambalwa
Ucinga nzulu ndiyakubona
Uyandichaza
Ngezontloni zakho
Nokuzinza kwakho
Ndiyak’verstaana
Uyandazi
Mna ndizthandel’abantu
Ndihleka ndiveze elok’gqibela
Uyandibuka xa ndincokola
Uncumele ngaphakathi
Uyandibona

Sondela kum
Sondela kum
Baby sondela kum
Sukuzibalela

Unekhaya kum
Baby unekhaya kum
Unekhaya kum
Selikuncumele

Umenivunja moyo mama kama moto ya Nyiragongo
Wanipa furaha kama mtori kama maji kwenye Sahara
Umeniiba moyo dada baki basi tukae pamoja
Unanitisha ujasiri na mapenzi mi sijaona

Sondela kum
Sondela kum
Baby sondela kum
Sukuzibalela

Unekhaya kum
Baby unekhaya kum
Unekhaya kum
Selikuncumele
I… Just wanted you to know my smile belongs to you oh
I… Just wanted you to know my smile belongs to you oh
I… Just wanted you to know my smile belongs to you oh

Sondela kum
Sondela kum
Baby sondela kum
Sukuzibalela

Unekhaya kum
Baby unekhaya kum
Unekhaya kum
Selikuncumele

Sondela kum
Sondela kum
Baby sondela kum
Sukuzibalela

Unekhaya kum
Baby unekhaya kum
Unekhaya kum
Selikuncumele