welele by pushkin mp3 download

South African Music
South African Music
welele by pushkin
  • Album:
  • welele
  • Singer:
  • pushkin
  • Release:
  • 2022

Share Now:

welele Lyrics
welele by pushkin

Sihamb’ eb’suku ak’laleki
– Sihamb ‘ Eb’suku Ak’laleki
Lempilo ayikhetheki
– Lempilo ayikhetheki’nin
‘Sazong’shuth’ intatheli
– ‘Sazong’shuth’ ıntatheli
Ngemibuz’ engapheli
– Ngemibuz ‘ engapheli
Ang’phendul’ and ang’panic
– Ang’phendul ‘ ve Ang’panic
‘Ma ung’thola kumagazine
– ‘Ma Ung’thola kumagazine
‘Ngasemuva m’letheni
– Ngasemuva m’letheni
Eish, ‘zobon’ emalangeni
– Eish, ‘Zobon’ emalangeni
Sihamb’ eb’suku ak’laleki
– Sihamb ‘ Eb’suku Ak’laleki
Lempil’ ayikhetheki
– Lempil ‘ Ayihetheki’nin
‘Sazong’shuth’ intatheli
– ‘Sazong’shuth’ ıntatheli
Ngemibuz’ engapheli
– Ngemibuz ‘ engapheli
Ang’phendul’ and ang’panic
– Ang’phendul ‘ ve Ang’panic
‘Ma ung’thola kumagazine
– ‘Ma Ung’thola kumagazine
‘Ngasemuva m’letheni
– Ngasemuva m’letheni
Eish, ‘zobon’ emalangeni
– Eish, ‘Zobon’ emalangeni
Les’gija singas’shintsha manje
– Les’gija Singas’shintsha manje
Africa singaymisa manje
– Afrika singaymisa manje
Ng’yadida, ng’yashisa maan
– Ng’yadida, Ng’yashisa maan
Matsongwa kant’ zisha ngani
– Matsongwa Kant’ın zisha ngani
Les’gija singas’shintsha manje
– Les’gija Singas’shintsha manje
Africa singaymisa manje
– Afrika singaymisa manje
Ng’yadida, ng’yashisa maan
– Ng’yadida, Ng’yashisa maan
Matsongwa kant’ zisha ngani
– Matsongwa Kant’ın zisha ngani
Welele, welele, welele iyoh
– Welele, welele, welele ıyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
– Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
– Shelele, shelele, shelele ıyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona
– Abaşeşis ‘abafun’ ukung’bona
Welele, welele, welele iyoh
– Welele, welele, welele ıyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
– Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
– Shelele, shelele, shelele ıyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona
– Abaşeşis ‘abafun’ ukung’bona
Welele, welele, welele iyoh
– Welele, welele, welele ıyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
– Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
– Shelele, shelele, shelele ıyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona
– Abaşeşis ‘abafun’ ukung’bona
Welele, welele, welele iyoh
– Welele, welele, welele ıyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
– Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
– Shelele, shelele, shelele ıyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona
– Abaşeşis ‘abafun’ ukung’bona
Welele, welele, welele iyoh
– Welele, welele, welele ıyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
– Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
– Shelele, shelele, shelele ıyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona
– Abaşeşis ‘abafun’ ukung’bona
Welele, welele, welele iyoh
– Welele, welele, welele ıyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
– Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
– Shelele, shelele, shelele ıyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona
– Abaşeşis ‘abafun’ ukung’bona
Welele, welele, welele iyoh
– Welele, welele, welele ıyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
– Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
– Shelele, shelele, shelele ıyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona
– Abaşeşis ‘abafun’ ukung’bona
Welele, welele, welele iyoh
– Welele, welele, welele ıyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
– Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
– Shelele, shelele, shelele ıyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona
– Abaşeşis ‘abafun’ ukung’bona
Sihamb’ eb’suku ak’laleki
– Sihamb ‘ Eb’suku Ak’laleki
Lempil’ ayikhetheki
– Lempil ‘ Ayihetheki’nin
‘Sazong’shuth’ intatheli
– ‘Sazong’shuth’ ıntatheli
Ngemibuz’ engapheli
– Ngemibuz ‘ engapheli
Ang’phendul’ and ang’panic
– Ang’phendul ‘ ve Ang’panic
‘Ma ung’thola kumagazine
– ‘Ma Ung’thola kumagazine
‘Ngasemuva m’letheni
– Ngasemuva m’letheni
Eish, ‘zobon’ emalangeni
– Eish, ‘Zobon’ emalangeni
S’hamb’ eb’suku ak’laleki
– S’hamb ‘ Eb’suku Ak’laleki
Lempil’ ayikhetheki
– Lempil ‘ Ayihetheki’nin
‘Sazong’shuth’ intatheli
– ‘Sazong’shuth’ ıntatheli
Ngemibuz’ engapheli
– Ngemibuz ‘ engapheli
Ang’phendul’ and ang’panic
– Ang’phendul ‘ ve Ang’panic
‘Ma ung’thola kumagazine
– ‘Ma Ung’thola kumagazine
‘Ngasemuva m’letheni
– Ngasemuva m’letheni
Eish, ‘zobon’ emalangeni
– Eish, ‘Zobon’ emalangeni
Akulaleki
– Akulaleki
Intatheli yah, ya-yah
– Inatheli yah, ya-yah
And ang’panic
– Ang’panic’in
Ah m’letheni yah, ya-yah
– Ah m’letheni yah, ya-yah