woza la mp3 download

South African Music
South African Music
woza la mp3 download
  • Album:
  • Woza la
  • Singer:
  • Kappie, Amu classic
  • Release:
  • 2022

Share Now:

Woza lyrics
woza la mp3 download

I’m I’m I’m Billirano I am
Billirano Awhuhuh
Heh! Ika loma salaye fomo tio gbo
Ika!!

I wasn’t given birth in a happy home
And Its a Sad News
Mama said I too Dey fk up
Say why dem no Dey choose you
Kanipe Mor’eni gbojule
Shebi I for Dey smile
Shebi Dem Talk Say
Giver Never Lack
Opelope People Around me
And Thanks to People Wey Deceive Me

And it’s Already Written For Everybody
Onibara self Dey find this money
If dem see Wazo Dey,
Dem go start rejoicing
Dupe tie in any circumstances

Make una just Dey watch e go Dey okay
I Dey happy when Zlatan Call my name
Some no believe some Dey call am grace
Fi’fe re somi make I no go astray

And it’s Already Written For Everybody
Onibara self Dey find this money
If dem see Wazo Dey
Dem go start rejoicing
Dupe tie in any circumstances

Make una just Dey watch e go Dey okay
I Dey happy when Zlatan Call my name
Some no believe some Dey call am grace
Fi’fe re somi make I no go astray

Ika!
Ti’nba nma soro nhi a kun Bafu
Atun mase Dani
Baba seh pillar iduro mi
T’oba je’yan atun mase danu
Omo goto towa deni ti gbogbo
Aye wa n beri fun
Grace oluwa ju ogun o better
Eni gbogbo aye wan we’ri fun
Tori Aye le maje kape oruko saati ramoni
Sowa lowo Nkan toma pawa
Nibi t’an ti Wa money
Omo olorun ninu aye
Tiwon lo Moso Ohun toma jewa
Ani Ohun Tama je
Majeki oyipa kotun maje wa
Iya toh je Iran baba daddy mhi
Totun wa je daddy mhi
Soye kojemi funmi n’iko
Koma gbadimi
Majeki kin seh mechanic
Jeki ndi baller biti vardy nhi
Ni mose sise bi India film kan
Bi pemi ti mad ni
Opo oro otie k’agbon
Tori melo ninu yin lomaleye
Nkan tawa farada
Melo ninu lomaleye
Swimming logbe’le
Leni bewu tobewo
Heading to the top mio soro
Eni bewule tofe wo
Ika!!!

And it’s Already Written For Everybody
Onibara self Dey find this money
If dem see Wazo Dey
Dem go start rejoicing
Dupe tie in any circumstances

Make una just Dey watch e go Dey okay
I Dey happy when Zlatan Call my name
Some no believe some Dey call am grace
Fi’fe re somi make I no go astray