young stunna sete mp3 download

South African Music
young stunna sete mp3 download
  • Album:
  • SR3
  • Singer:
  • ko
  • Release:
  • 2022

Share Now:

young stunna sete lyricsyoung stunna sete lyrics

Ah na na
Dali ngik’phethe-phethe
Phethe-phethe
Dali ngik’phethe-phethe
Phethe-phethe
Welcome to the planet

Eish Ngiyak’ feel-a maan
Ngwanyana ka di koti mo marameng
You been the one my love
Diamond walk e-mallin
Chanel ne washi legolide
Uncibikalis’ inhliziyo ngale phimbo lakh’ el’pholile oh yeah
Your ex man lookin’ at me funny and akasi dumeli
Umungam’tshel’ ukuthi masiseyinguben’, I’m different ngifan’ nebhubesi
Ngiyaz’ uzong’zonda maar ang’nandaba
I can put you on, ngwana nka o nyala
Ngik’thengele nemoto, namanje singayilanda
Sfike naphesheya, sidl’ imal’ ema London baby wami, ayy
Bas’dlela nomon’ omakhelwane ngizwile oh no
Better tell em it’s more than love intwes’ hlangan’sile
Lo-line vel’ esiwuphethe phethe
Ng’bheke wedwa, I’ma never look back back
Ayihlale phansi ithobel’ umthetho mthetho
‘Cause you know I want you, want you

Ungithath’ ungibeke, ngeke
Heh basihlukanis’ uthando lugqwele
Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Uthando lwakho okay lungenza ng’shelele

Aw’ mina ngawe ngigqwele ngyak’tshela
Zange’ bang’fak’ umoya ngawe ngay’fela
Mangith’ ngyaphuma ngyo’funa ma’cent
Kuze wena nomndeni wami n’betese
K’dala ngik’funa ngay’themba
Manje usu’ngo wam’ inhlliziyo ifudumele
Ng’cel’ ama’phutha angaling’ as’test-e
Njalo manginawe ngizizwa ng’phelele
Angith’ uthanda mina? Ng’cela kungashintshi
Uyang’sanganisa, ofana nawe angek’ aphind’ akekho nak’lelizwe
Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile, ungenza ng’ndize
Angith’ uthanda mina? Ng’cela kungashintshi
Uyang’sanganisa, singanqoba nempi singay’hlanganis’
Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile, ungenza ng’phile

Ungithath’ ungibeke, ngeke
Heh basihlukanis’ uthando lugqwele
Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

Aw’ ngicabanga wena njalo njalo
Sengaba novalo
Oh baby lalela is’khalo skhalo
Awusang’thembi I know
Aw’ thando lwami luzokhula njalo
Uma unami ngijabula njalo
Without you girl I feel incomplete
I’m tryna fall back, take the lead
I’m trying my best can’t you see
I’ll get you anything nomayini

Ng’cel’ ungethembe, ngik’sete
Thembe ngik’sete
Ng’thembe ngik’sete
Ungenza ng’shelele
Ng’cel’ ungithembe
Athi ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete, ay’ man

Ungithath’ ungibeke, ngeke
Heh basihlukanis’ uthando lugqwele
Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

Sete wentombi
Yami, yami, nawe weh
Sete weh
Setetete