zimbeqolo mp3 download

South African Music
South African Music
zimbeqolo mp3 download
  • Album:
  • Uzuka
  • Singer:
  • Musiholiq
  • Release:
  • 2022

Share Now:

zimbeqolo lyricszimbeqolo

Ngayiboni inqaba ngifikile eGoli wemnganami
Ngayiboni iinqaba ngifikile eGoli laph’intombi zimbeqolo mnganam
Ayy lapha ziyabuya zimbqolo mnganam
KwaNdonga ziyaduma zimbeqolo’

Yaz’ ungaphik’ ngafikk ngithithiza
Ngafika ngingekho singili
Unembuz’emningi ethi uyayiphuz’ Hennesy
Lapho notshwala ngibuthel’, ngiphuz okusetafuleni
Bathi unesizulu esi-sexy ngath’ uPhuzekhemisi
Ngavuk’ekuseni nginombuz’ oth’ angaboph’ amavuso
Ngifuna izinto zikanokush’, ngsaba nokusho ngoba ngabona

Ngay’bona inqaba ngifikile eGoli mnganam
Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laph’ intomb’ zimbeqolo mnganam
Ayy lapha ziyabuya zimbeqolo mnganny
KwaNdonga ziyaduma zimbeqolo

Uyaz’ kumanje umoya wami awuphilil’
Njengoba ngiphila ngamaphilis’ plus maningi
Manje ngiwu-Phuz’khemisi
Bengbheja ngibhej’ noDj ngibhejeli ihhashi engingaligibeli
Ngith’ phuzan ningangifetel’ imali ayidliwe kuze kuse ekuseni
Manje uphelile umbuso ngibuye ekhaya ngineke ubuso
Azisekh’nezokuswenka ingubo ngisaba nokusho ngoba ngabona

Ngayibona inqaba ngifikile eGoli wemnganam
Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laph’ intombi zimbeqolo mnganam
Ayy laph’ ziyabuya zimbeqolo mnganam (Shuni weNkabi)
KwaNdonga ziyaduma zimbeqolo

Ngifik’eGoli ngingenalutho
Ngiwufarm boy nginuki intuthu
Kodwa nam nginamaphupho
Angiqondile ukuba wuhlupho uphando ngiyinkukhu
EGoli bangibiza ngobabe lapho ekhaya ngiwudaddy
Ayy kunzima ningangihleki cela ningangigxeki imkhuba yocherry
Mtanamii bolisaba iGoli
Lapha kwaNsimbi kayigobi
Bhek’umsebenzi awujoli, awuqomi wena uyindoni

Ngayibona inqaba ngifikile eGoli
Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laph’intombi zimbeqolo mnganam
Ayy lapha ziyabuya zimbeqolo mnganam
KwaNdonga ziyaduma zimbeqolo mnganam
Ayy lapha ziyabuya zimbeqolo mnganam
Ayy lapha ziyabuya zimbeqolo mnganam
KwaNdonga ziyaduma zimbeqolo mnganam
Zimbeqolo mnganam

Ngayibona inqaba ngifikile eGoli
Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laph’intombi zimbeqolo mnganam
Ayy lapha ziyabuya zimbeqolo mnganam
KwaNdonga ziyaduma zimbeqolo mnganam